Background Image
Previous Page  5 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 414 Next Page
Page Background

CUPRINS

CUVINTE-ÎNAINTE ...........................................................................................................

7

PARTEA I.

ACTIVITATEA ACADEMICĂ

ÎN BANAT

...........................................

13

Capitolul 1.

ACADEMIA ROMÂNĂ. 150 DE ANI ÎN SLUJBA NAȚIUNII ROMÂNE. FILIALA

(BAZA) TIMIȘOARA A ACADEMIEI ROMÂNE 65 DE ANI DE ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI

CULTURALĂ ÎN BANAT (

Acad. Păun Ion Otiman

) ..............................................................

15

Vincenţiu Babeş şi Andrei Mocioni – membri fondatori, din Banat,

ai Academiei Române ..................................................................................................

16

Academia Română 1866–1948 ...................................................................................

21

Viața academică în Banatul anilor 1866–1948 ...........................................................

23

1948 – Marea dramă a Academiei Române ..................................................................

26

Viața academică în Banat după 1948 ...........................................................................

28

Filiala Timișoara a Academiei Române după anul 1989 ...............................................

29

Academia Română azi .................................................................................................

31

Capitolul 2.

BAZA DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE TIMIȘOARA A ACADEMIEI (1951–1970–

1989) (

Acad. Toma Dordea, Acad. Păun Ion Otiman

) .........................................................

37

Capitolul 3.

INSTITUTUL DE CHIMIE TIMIȘOARA (

Dr. Otilia Costișor

) ...............................

45

Laboratorul de Chimie Anorganică ...............................................................................

45

Laboratorul de chimie organică – coloranţi ..................................................................

48

Laboratorul de compuşi element – organici .................................................................

49

Capitolul 4.

CENTRUL DE CERCETĂRI TEHNICE FUNDAMENTALE ȘI AVANSATE ...........

71

Înființarea și evoluția 1951–2016

(Acad. Ioan Anton, Dr. Ladislau Vékás, membru corespondent al Academiei Române) ......

71

Laboratorul de Hidrodinamică și Cavitație

(

Acad. Ioan Anton, Prof.Dr.ing. Romeo Susan-Resiga

) .....................................................

79

Laboratorul de lichide magnetice

(

Dr. Ladislau Vékás, membru corespondent al Academiei Române

) ..................................

95

Secția de Construcții Metalice și Sudură. Laboratorul de construcții metalice

(

Prof.Dr.ing. Florea Dinu, Prof.Dr.ing. Viorel Ungureanu

) ............................................... 113