Background Image
Previous Page  4 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 414 Next Page
Page Background

EDITURAACADEMIEI ROMÂNE

Calea 13 Septembrie, nr. 13, Sector 5

050711, București, România,

Tel: 4021-318 81 46, 4021-318 81 06

Fax: 4021-318 24 44

E-mail:

edacad@ear.ro

Adresa web:

www.ear.ro

Descrierea CIP

Copyright

©

Editura Academiei Române, 2016

Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate editurii.

Bun de tipar: ------------. Format: -------------------

Coli tipar: -----

C.Z. pentru biblioteci mari: ----- (Viața academică în Banat 1866-1951-2016)

C.Z. pentru biblioteci mici: ------

Tipar executat la ARTPRESS Timișoara

artpress@artpress.com.ro