Background Image
Previous Page  3 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 414 Next Page
Page Background

Ediție îngrijită de acad. Păun Ion OTIMAN

București,

2016

VIATA ACADEMICA

ÎN BANAT

1866 - 1951 - 2016

,

150 de an i

65 de ani de existență

ACADEMIA ROMÂNĂ

FILIALA TIMIȘOARA

1951

2016

1 8 6 6 2 0 1 6

în slujba națiunii române