Background Image
Previous Page  11 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 414 Next Page
Page Background

11

Pentru buna reuşită a României, prin elaborarea şi aplicarea programelor de

dezvoltare,

Academia Română

îşi oferă experienţa şi expertiza sa, având ca exemplu

activitatea, în multe momente grele ale României, a ilustrelor generaţii de academici-

eni, predecesorii noştri.

Problemele educaţiei, sănătăţii, economiei, ştiinţei şi culturii naţionale, a

exploatării resurselor naturale ale României, în primul rând în interesul poporului

român, sunt probleme care ne preocupă şi pe noi, membrii şi cercetătorii

Academiei

Române

.

(Acad. Ionel Haiduc, Președintele Academiei Române, 2006–2012,

Revista Academica

, nr. 4–5, 2012, p. 36)

Într-o lume care tinde să se globalizeze,

o academie naţională europeană

,

aşa

cum este Academia Română,

are astăzi o misiune urgentă şi de mare responsabili-

tate:

să medieze corect între tendinţa integrării/mondializării şi păstrarea identităţii

naţionale. Rolul ei predominant este acela de a proteja şi promova identitatea cultura-

lă a Ţării, adică valorile ei spirituale profunde, irepetabile, ţinând cont şi de tendinţele

actuale ale dezvoltării umanităţii.

(Acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române,

Revista

Academica

, nr. 4, 2015, anul XXV, 294)