Background Image
Previous Page  6 / 350 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 350 Next Page
Page Background

5

CUPRINS

Prefaţă

(

acad. Ioan-Aurel Pop

) .................................................................................................

7

Cuvânt-înainte

..........................................................................................................................

11

Transliteraţia termenilor turco-otomani

................................................................................

15

I. METODE DE OCUPAȚIE OTOMANĂ

............................................................................

17

A.

Etapele cuceririi Banatului de către otomani

................................................................

20

Măsuri strategice de consolidare a ocupaţiei militare: fortificaţii, garnizoane.................

22

B.

Metode

de integrare a Banatului în structurile Imperiului Otoman

............................

27

1. Recensământul fiscal (

tahrir-i vilayet

).........................................................................

27

2. Promulgarea cărţilor de lege (

kanunname

) în urma codificării obligaţiilor şi practicilor

fiscale ..........................................................................................................................

33

3. Redistribuirea proprietăţilor de pământ preexistente sub forma tipurilor de proprietate

otomană ......................................................................................................................

38

4. Integrarea în clasa askeri: încorporarea categoriilor militare creştine, asimilarea individu-

ală prin convertirea la Islam ........................................................................................

55

5. Consolidarea ocupaţiei otomane prin implantarea grupurilor islamizate de origine

turcică şi balcanică în centrele vilayetului Timişoara .................................................

71

II. INTEGRAREA ADMINISTRATIV-INSTITUŢIONALĂ ÎN IMPERIUL OTOMAN

...

93

1.

Organizarea

administrativ-militară a Banatului

............................................................

93

a. Vilayetul şi cârmuitorii lui...........................................................................................

93

b. Subunităţi administrativ-militare:

sandjak

,

nahiye

......................................................

99

c. Reorganizări administrativ-judiciare şi fiscale.............................................................

110

d. Centrul administrativ al vilayetului Timişoara ............................................................

111

2.

Districte

şi instituţii româneşti

........................................................................................

112

a. Instituţii româneşti în vilayetul Timişoara ...................................................................

113

b. Districte româneşti (

distincti volahales

) în vilayetul Timişoara ..................................

120

3.

Graniţa mobilă, condominiul osmano-transilvan în Banat în secolele XVI–XVII

.......

126

III. AŞEZĂRI OMENEŞTI ŞI RESURSE NATURALE ALE VILAYETULUI TIMIŞOARA

(CÂTEVA ASPECTE)

.......................................................................................................

153

a. Interdependenţa între aşezările omeneşti şi constantele mediului geografic din Banat ...

153

b. Distribuţia aşezărilor omeneşti ....................................................................................

169

c. Evoluţia aşezărilor omeneşti........................................................................................

174

d. Bogăţiile solului din vilayetul Timişoara.....................................................................

183

e. Pescuitul în vilayetul Timişoara...................................................................................

190

f. Bogăţiile subsolului: mine, minerit şi extragerea metalelor din zăcăminte şi nisipul

aluvionar......................................................................................................................

208

IV. ISLAM – CREDINŢĂ ŞI CULTURĂ ÎN VILAYETUL TIMIŞOARA

........................

223

1. Islam: credinţă islamică ortodoxă, mistică, credinţă populară .....................................

225

2. Lăcaşuri de cult musulman:

mesdjid

,

djami

.................................................................

235

3. Şcoli otomane în vilayetul Timişoara:

mekteb

,

medrese

..............................................

241

4. Istoriografia otomană din vilayetul Timişoara.............................................................

251

5. Geografia otomană în vilayetul Timişoara ..................................................................

257

6. Literatura otomană a vilayetului Timişoara.................................................................

271

Glosar

........................................................................................................................................

305

Bibliografie

................................................................................................................................

313

Planşe şi hărţi

............................................................................................................................

321