Background Image
Previous Page  5 / 350 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 350 Next Page
Page Background

Copyright © Editura Academiei Române, 2016

Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii.

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5

050711, Bucureşti, România

Tel: 4021-318 81 46, 4021-318 81 06

Fax: 4021-318 24 44

E-mail:

edacad@ear.ro

Adresă web:

www.ear.ro

Referenţi ştiinţific

i: acad. Ioan-Aurel POP

acad. Păun Ion OTIMAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

FENEŞAN, CRISTINA

Istoria Banatului otoman

/ Cristina Feneşan.

-

Bucureşti : Editura Academiei

Române, 2016

ISBN 978-973-27-2668-6

94(498.5)"1552/1716"

Foto coperta I:

Cafenea la Istan

bul, miniatură osmană, sec. XVII, Catalogul expoziţiei

Die Türken vor Wien, 1983.

Redactor:

Doina ARGEŞANU

Tehnoredactor: Sofia MORAR

Coperta

: Mariana ŞERBĂNESCU

Bun de tipar: 01.07.2016. Format: 16/70 × 100.

Coli de tipar: 20 + 28

planşe color

.

C.Z. pentru biblioteci mari: 9(498.74)«1552:1716»

C.Z. pentru biblioteci mici: 9