Background Image
Previous Page  11 / 350 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 350 Next Page
Page Background

10

iubitorilor de trecut şi intelectualilor în general. Este marele merit al doamnei

doctor Cristina Feneşan de a fi realizat o carte-model, fundamentală pentru

interferenţele dintre Orient şi Occident în trecut, dar absolut necesară şi pentru

înţelegerea complicatei ecuaţii care vizează astăzi integrarea Turciei în sistemul de

alianţe şi comunităţi ale Europei. Aşadar, recomandăm cu cea mai mare insistenţă

publicarea acestei lucrări, adevărat barometru pentru nivelul înalt atins de

cercetarea raporturilor româno-otomane în cadrul supremei instituţii de cercetare şi

consacrare din România – Academia Română.

Cititorului privilegiat, care va avea fericirea să aibă înaintea ochilor acest

nepreţuit demers de reconstituire a trecutului, îi dorim lectură spornică şi plăcută,

spre descifrarea experienţei de viaţă a bănăţenilor de demult şi spre preţuirea aşa

cum se cuvine a celei care a reînviat această lume. Ei, autoarei, i se cuvin deplin

cuvintele încrustate cândva pentru vecie de Tudor Arghezi: „Carte frumoasă, cinste

cui te-a scris!”.

Cluj-Napoca, 19 aprilie 2016

Acad. Ioan-Aurel Pop