Background Image
Previous Page  7 / 530 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 530 Next Page
Page Background

V. ASPECTE PRIVIND VIAŢA ECONOMICĂ

...................................................................

211

Situaţia proprietăţii în provincia Dacia.................................................................................

211

Stadiul cercetărilor .........................................................................................................

211

Organizarea exploatării pământului......................................................................................

214

Ocupaţiile din cadrul habitatului rural. Agricultura. Creşterea vitelor..................................

218

Organizarea păşunatului în provincia Dacia.........................................................................

226

Organizarea administrativă a păşunilor din Dacia, cu privire specială la sud-vestul

provinciei ............................................................................................................

227

Resursele minerale din Banat. Industria extractivă...............................................................

236

Organizarea comerţului ........................................................................................................

249

Sistemul de administrare vamal în sud-vestul provinciei Dacia.....................................

249

Aspecte ale relaţiilor comerciale în sectorul de sud-vest al Daciei.................................

251

VI. SATE,

VICI MILITARES

ŞI ORAŞE ÎN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE

.............

255

Aspecte generale ..................................................................................................................

255

Aşezările de tip

Vici militares

..............................................................................................

256

Aşezările cu caracter rural ....................................................................................................

262

Villae rusticae

......................................................................................................................

264

Centrele urbane din sud-vestul Daciei..................................................................................

266

VII. ASPECTE ALE CIVILIZAŢIEI ROMANE ÎN SUD-VESTUL DACIEI

...................

275

Aspecte ale civilizaţiei romane în sud-vestul Daciei ............................................................

275

Edificii de cult în sectorul de sud-vest al Daciei romane......................................................

280

Temple dedicate cultelor greco-romane .........................................................................

280

Templu dedicat lui Jupiter Hierapolitanus......................................................................

282

Temple dedicate Zeului Apollo......................................................................................

283

Templu dedicat zeilor mauri ..........................................................................................

285

Templul palmyrenilor.....................................................................................................

286

Templu dedicat lui Hercules...........................................................................................

288

Temple identificate epigrafic..........................................................................................

288

Manifestări spirituale în arealul de sud-vest al provinciei Dacia şi în

barbaricum

...............

289

Câteva aspecte privind viaţa spirituală în sud-vestul Daciei romane (secolele II–III)....

289

Manifestări de cult romane specifice în sud-vestul provinciei .......................................

291

Manifestări de cult în spaţiul din câmpie al Banatului, în

barbaricum

...........................

297

VIII. BANATUL ÎN PERIOADA SECOLELOR III–IV

......................................................

301

Organizarea retragerii administraţiei romane din Dacia .......................................................

301

Limesul nord-dunărean. Fortificaţiile romane folosite în secolele III–IV ............................

308

Moesia Prima .................................................................................................................

309

Dacia Ripensis................................................................................................................

311

Aspecte ale istoriei politice şi economice din secolul IV pe teritoriul Banatului antic.........

319

Între păgânism şi creştinism. Realităţi spirituale în sud-vestul Daciei în epoca romană târzie.....

334

Manifestări timpurii cu caracter creştin în sud-vestul Daciei Romane ...........................

336

Edificii de cult cu caracter creştin (secolul IV) ..............................................................

342

Manifestări ale cultelor tradiţionale romane în Banatul antic.........................................

352

Manifestări de cult păgâne în Banatul de câmpie în secolul IV......................................

357

Consideraţii finale ................................................................................................................

359

BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................

365

ABSTRACT ...............................................................................................................................

387

ZUSAMMENFASSUNG ...........................................................................................................

411

INDEX .......................................................................................................................................

435

ILUSTRAŢII ..............................................................................................................................

453