Background Image
Previous Page  5 / 530 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 530 Next Page
Page Background

Copyright © Editura Academiei Române, 2016.

Toate drepturile asupra acestei ediţii

sunt rezervate editurii.

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5

050711, Bucureşti, România

Tel: 4021-318 81 46, 4021-318 81 06

Fax: 4

021-318 24 44

E-mail:

edacad@ear.ro

Adresă

web: www.ear.ro

Referenţi ştiinţifici: Prof. uni

v. Mihai B

ărbulescu, membru

corespondent al

Academiei Române

Prof. univ. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş

-

Bolyai”

Cluj-Napoca

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

BENEA, DOINA

Istoria Banatului: Antichitatea

(ediţia a II

-

a revăzută şi

adăugită)

/ Doina Benea.

– Bucureşti

:

Editura Academiei Române, 2016

ISBN 978-973-27-2701-0

94(498.5)

Redactor:

Doina ARGEŞANU

Tehnoredactor: Doina STOIA

Coperta: Mariana ŞERBĂNESCU

Bun de tipar: 15.09.2016. Format: 16/70 × 100

Coli de tipar: 28,25 +

planşe

C.Z. pentru biblioteci mari: 9(498.74)

C.Z. pentru biblioteci mici: 9

Copyright © Editura Academiei Române, 2016.

Toate drepturile asupra acestei ediţii

sunt rezervate editurii.

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

Calea 13 Sept

embrie nr. 13, se

ctor 5

050711, B

ucur eşti, Români

a

Tel: 4021-318 81 4

6, 4021-318

81 06

Fax: 4021-318 24 44

E-mail:

edacad@ear.ro

Adresă web:

www.ear.ro

Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. Mihai Bărbulescu, membru

corespondent al

Academiei Române

Prof. univ. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş

-

Bolyai”

Cluj-Napoca

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

BENEA, DOINA

Istoria Banatului: Antichitatea

(ediţia a II

-

a revăzută şi

adăugită)

/ Doina Benea.

– Bucureşti

:

Editura Academiei Române, 2016

ISBN 978-973-27-2701-0

94(498.5)

Redactor:

Doina ARGEŞANU

Tehnoredactor: Doina STOIA

Coperta: Mariana ŞERBĂNESCU

Bun de tipar: 15.09.2016. Format: 16/70 × 100

Coli de tipar: 28,25 +

planşe

C.Z. pentru biblioteci mari: 9(498.74)

C.Z. pentru biblioteci mici: 9

Copyright pentru ediția I, 2013:

Editura Excelsior Art

T xt fo o coperta 1: OPAIȚ ROMAN CU ACVILĂ,

descoperit în așezarea civilă de la Tibiscum (Jupa)

Copyright © Editura Academiei Române, 2016.

Toate drepturile asupra acestei ediţii

sunt rezervate editurii.

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5

050711, Bucureşti, România

Tel: 4021-318 81 46, 4021-318 81 06

Fax: 4

021-318 24 44

E-mail:

eda cad@ear.ro

Adresă web:

www.ear.ro

Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. Mihai Bărbulescu, membru

corespondent al

Academiei Române

Prof. univ. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş

-

Bolyai”

Cluj-Napoca

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

BENEA, DOINA

Istoria Banatului: An i hitatea

(ediţi a II

-

a revăzută şi

adăugită)

/ Doina Benea.

– Bucureşti

:

Editura Academiei Române, 2016

SBN 978-973-27-2701-0

94(498.5)

Redactor:

Doina ARGEŞANU

Tehnoredactor: Doina STOIA

Coperta: Mariana ŞERBĂNESCU

Bun de tipar: 15.09.2016. Format: 16/70 × 100

Coli de tipar: 28,25 +

planşe

C.Z. pentru biblioteci mari: 9(498.74)

C.Z. pentru biblioteci mici: 9

Copyright © Editura Academiei Române, 2016.

Toate drepturile asupra acestei ediţii

sunt rezervate editurii.

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5

050711, Bucureşti, România

Tel: 4021-318 81 46, 4021-318 81 06

Fax: 4021-318 24 44

E-mail:

edacad@ear.ro

Adresă

web: www.ear.ro

Referenţi ştiinţifici: Prof. uni

v. Mihai B

ărbulescu, membru

corespondent al

Academiei Române

Prof. univ. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş

-

Bolyai”

Cluj-Napoca

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

BENEA, DOINA

Istoria Banatului: Antichitatea

(ediţia a II

-

a revăzută şi

adăugită)

/ Doina Benea.

– Bucureşti

:

Editura Academiei Române, 2016

ISBN 978-973-27-2701-0

94(498.5)

Redactor:

Doina ARGEŞANU

Tehnoredactor: Doina STOIA

Coperta: Mariana ŞERBĂNESCU

Bun de tipar: 15.09.2016. Format: 16/70 × 100

Coli d tipar: 28,25 +

planşe

C.Z. pentru biblioteci mari: 9(498.74)

C.Z. pentru biblioteci mici: 9