Background Image
Previous Page  10 / 530 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 530 Next Page
Page Background

9

ABREVIERI

AAH

Acta Archaeologica Academiae Hungarica

, Budapest.

Acta RCRF

Acta Rei Cretariae Romanae Fautores

.

ActaMN

Acta Musei Napocensis

, Cluj-Napoca.

ActaMP

Acta Musei Porolissensis

, Zalău.

AE

L’Année Épigraphiques

, Paris

AEM

Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen

, Wien.

AIIA „A.D. Xenopol”

Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie

,

Iaşi.

Analele Univ. „Al.I. Cuza”

Analele Universităţii „Al.I. Cuza”

, Iaşi.

AnB

Analele Banatului

, Muzeul Banatului (sn.), Timişoara.

Annales Univ.

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

.

Apulensis, seria

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

ANRW

Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichteund Kultur

Roms im Spiegel und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung

(herausgegeben von H. Temporini und W. Haase), Walter De Gruyter,

Berlin-New York.

Apulum

Apulum. Acta Musei Apulensis

, Alba Iulia.

Arheološki Pregled

Arheološki predgled

, Beograd.

Arhivele Olteniei

Arhivele Olteniei

, Craiova; S.N. 12 (1997) şi urm.

ArhVestnik

Arheološki Vestnik

, Ljublijana.

Banatica

Banatica

, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa.

BCMI

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice

, Bucureşti.

BCŞ

Buletinul Cercurilor ştiinţifice studenţeşti

, Alba Iulia.

BHAUT

Bibliotheca Historica et Archaelogica Universitatis Temesiensis

,

Universitatea de Vest, Timişoara.

CA

Cercetări arheologice

. Muzeul Naţional de Istorie a României,

Bucureşti

CCA

Cronica Cercetărilor Arheologice

, Bucureşti.

Chiron

Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik

der Deutschen Archäologischen Instituts

, München.

CIL

Corpus Inscriptionum Latinarum

, Berlin.

Classica et Christiana

Classica et Christiana

. Anuar al Centrului de Studii Clasice şi Creştine.

Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi.

Crisia

Crisia

. Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea.

Dacia

Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti,

1 (1924) – 12 (1948); N.S., Revue d’archéologique et d’histoire ancienne

,

Bucureşti, 1 (1957) şi urm.

Dacoromania

Dacoromania

. Buletinul „Muzeului Limbii Române”,Cluj.

Debreceni Szemle

Debreceni Szemle, Debrecen.

Drobeta

Drobeta.

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu-Severin

EphNap

Ephemeris Napocensis

, Cluj-Napoca.

EpigrStudien

Epigraphische Studien

, Düsseldorf.

FundberichteBadWürtt

Fundberichte Baden-Würtemberg

, Stuttgart.