cctfa

Flash InfoRaport CCTFA2010
Raportul CCTFA 2010 este disponibil in format PDF.

Evenimente organizate
detalii

Autoevealuare
Procedura de autoevaluare desfasurata in cadrul CCTFA a fost finalizata si este disponibila on-line. detalii

Proiecte derulate
In cadrul CCTFA au fost in desfasurare 3 CEEX-uri ce au avut ca si coordonatori cercetatori din institutia noastra. detaliiCCTFA
Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate (CCTFA)
Director onorific: Academician Ioan ANTON
Director: Dr.fiz. Ladislau VEKAS, CS1
Bv. Mihai Viteazu 24, RO-300223
Timisoara, jud. Timis
Tel/Fax: +40-256-403692

Domenii de cercetare:

Hidrodinamica turbomasinilor si cavitatie

- hidrodinamica teoretica a turbomasinilor;

- hidrodinamica curgerilor bifazice cavitationale cu aplicatii la masini si sisteme hidraulice;

- hidrodinamica curgerilor nestationare si aplicatiile lor;

 

Fluide controlabile magnetic: sinteza, structura, proprietati, curgeri complexe, aplicatii

-         sinteza si caracterizarea nanofluidelor magnetice si fluidelor magnetoreologice;

-         fenomene de transport la scarã micro;

-         morfologia si dinamica formarii structurilor in fluide complexe;

-         proprietati de curgere si de transfer termic;

-         aplicatii tehnice si biomedicale;

 

Protectia cladirilor la actiuni extreme

-         comportarea structurilor metalice la actiuni extreme: seism, foc, explozie, impact etc.;

-         stabilitatea structurilor metalice;

-    structuri metalice realizare din profile cu pereti subtiri;

-         solutii si tehnologii de imbinare;

-         calculul avansat al structurilor;

-         analiza experimentala, stari de tensiune si deformatii;

-    dezvoltare durabila, analiza ciclului de viata a constructiilor;

 

Analiza masinilor electrice de curent alternativ: modelare, proiectare, optimizare, metode de testare 

-          Optimizarea infasurarilor generatoarelor sincrone de mare putere

-          Calculul optim al masinii de inductie

-          Metode de calcul al masinilor electrice de curent alternativ 

  

Studiul vibratiilor sistemelor mecanice prin metode analitice si numerice  

-          Vibratii neliniare 

-          Metode analitice aproximative

-          Metode exacte pentru studiul fenomenelor oscilatorii neliniare

-          Analiza dinamica neliniara a structurilor mecanice ale masinilor electrice