Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală Durabilă a României

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală Durabilă a României funcționează în cadrul Academiei Române-Filiala Timişoara din data de 4 aprilie 2005.

Înființarea acestui Centru de cercetare răspunde nevoilor de cunoaștere, cercetare, ameliorare și dezvoltare a spațiului rural românesc, îndeosebi în zona de vest a țării, conform cerințelor actuale de evoluție a vieții rurale. Dimensiunea spațiului rural și problema dezvoltării rurale durabile în România generează teme, cercetări și acțiuni complexe datorită necesității păstrării unui echilibru între cerința de conservare a spațiului rural tradițional și tendința de modernizare și expansiune a urbanului,  atât în plan economic, cât și din punct de vedere ecologic, social și cultural.

Centrul are în structura de personal 8  posturi ocupate, din care 7 posturi cu personal ştiinţific atestat, toți având titlul de doctor în științe agricole sau economice și dublă calificare superioară (agronomică și economică),  doi conducători de doctorat, şi un post de referent cu studii superioare, astfel:

  • Prof. Dr. Vasile Goșa, CSI, membru asociat ASAS, director;
  • Acad. Păun Ion Otiman, CSI, Dr. H.C., conducător de doctorat;
  • Prof. Dr. Nicoleta Mateoc-Sîrb, CS I, conducător de doctorat;
  • Prof. Dr. Adrian Băneș, CS I;
  • Conf. Dr. Cosmin Sălășan, CS II;
  • Șef lucr. Dr. Andrea Feher, CS III;
  • Dr. Miroslav Raicov, CS III;
  • Ing. Zamfira Iucu,  referent.