Organizare

Institutele/Centrele/Colectivele din cadrul Academiei Române – Filiala Timişoara
Biblioteca Filialei Timişoara a Academiei Române

 

 

Str. Episcop Augustin Pacha 7, Timişoara, Ro-300055, România Prof. Zaira CĂRPINIŞAN,

Şef Serviciu

Tel: 0256-403666

Fax: 0256-403666

 

Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale si Avansate

 

 

Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, Ro-300223,

România

Dr. fiz. Ladislau VEKAS, CS1,

Director

Tel: 0256-491816

Fax: 0256-491816

E-mail: cctfa@acad-tim.tm.edu.ro

Colectivul de CercetareŞtiinţifică Dezvoltare RuralăDurabilă a României

 

Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, Ro-300223,

România

Prof.dr. Vasile GOŞA,

Şef Colectiv

Tel: 0256-491816

Fax: 0256-491816

 

Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Titu Maiorescu”

 

 

Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, Ro-300223,

România

Prof.dr. Crişu DASCĂLU,

Director

Tel: 0256-491816

Fax: 0256-491816

 

Institutul de Chimie  Timişoara al Academiei Române

 

 

Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, Ro-300223,

România

Dr.chim. Otilia COSTIŞOR,

Director

Tel: 0256-491818

Fax: 0256-491824

E-mail: icht@acad-icht.tm.edu.ro

Observatorul Astronomic Piaţa Axente Sever 1, Timişoara, Ro-300210, România László FARKAS Tel: 0256-275092

Fax: 0256-491816