Mesaj de condoleanțe

Către

CASA REGALĂ A ROMÂNIEI

Am aflat, cu nemărginită durere, despre stingerea Majestății Sale Regele Mihai I al României, o imensă pierdere pentru țară, pentru popor și pentru toți cei care l-au iubit și i-au apreciat meritele netrecătoare, câștigate de-a lungul unei vieți trăite în demnitate, responsabilitate și abnegație.
Tristețea noastră este cu atât mai mare, cu cât nu putem uita că viața academică și universitară a Timișoarei și a Banatului este intim legată de Casa Regală a României. Ne amintim, cu recunoștință, că numele Regelui Ferdinand I Întregitorul se asociază cu întemeierea Școlii Politehnice, prima instituție de învățământ superior din Banat și că cel al Majestății Sale Regele Mihai I se află pe hrisoavele de întemeiere a altor trei lăcașe similare: Universitatea de Vest (1944), Universitatea de Medicină și Farmacie (1945) și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului (1945), care-i poartă astăzi și numele său Regele Mihai I al României, dar și a Catedralei Mitropolitane (1946), a Operei Române și a Filarmonicii ”Banatul”. Suntem onorați că viața științifică, culturală și spirituală a provinciei noastre s-a dezvoltat sub impulsul dat de clarvăzătorul nostru Monarh. Va fi pentru noi o sacră datorie să ne înscriem în această frumoasă tradiție și să contribuim la îmbogățirea ei.
Vă rugăm să primiți, în acest ceas al plângerii naționale,  plecatele și îndureratele  noastre condoleanțe!

În numele
Filialei din Timișoara a Academiei Române,

Președinte,
Acad. Păun Ion OTIMAN

 

Mesaj condoleante