COLOCVIU INTERNAȚIONAL EUROPA: CENTRU ȘI MARGINE, COOPERARE CULTURALĂ TRANSFRONTALIERĂ