Alocuțiune festivitatea Facultatea de Construcții – 75

Alocuțiune la festivitatea Facultatea de Construcții – 75

Domnule Rector,
Domnule Decan,
Doamnelor și Domnilor

Înființarea, în urmă cu 75 de ani, în plin război mondial, a Facultății de Construcții ne pune în evidență viziunea excepțională a conducerii Școlii Politehnice din acea vreme cu privire la atât de necesara asigurare a economiei bănățene, în plină expansiune, cu ingineri constructori și participarea specialiștilor în domeniu în reconstrucția postbelică a economiei distruse de război. Profesorii și cercetătorii chemați să formeze nucleul Facultății, mulți dintre domniile lor au contribuit  și la înființarea Filialei din Timișoara a Academiei Române, profesorul Constantin Avram și Dan Mateescu având un rol major la formarea primelor școli de cercetări tehnice fundamentale și avansate în domeniul materialelor de construcții și al construcțiilor metalice.

Cu acest prilej festiv, trebuie să subliniem și contribuția de excepție în conducerea Filialei din Timișoara de către acad. Dan Mateescu, profesorul și decanul Dumneavoastră, un timp îndelungat și sub vremuri potrivnice cercetării academice în perioada 1976-1989, dar și după 1990 până în 1994.

În acest an – 2016 – în care Facultatea de Construcții sărbătorește 75 de ani, Academia Română a împlinit un secol și jumătate în slujba națiunii, iar Filiala din Timișoara 65 de ani de existență. Laboratorul de construcții metalice, înființat de acad. Dan Mateescu, primul de acest gen din țară, este dezvoltat în prezent de către elevul și continuatorul său, acad. Dan Dubină, colegul Dumneavoastră de facultate și al nostru de Academie. Prin cercetările și rezultatele remarcabile ale Laboratorului de Construcții metalice, alături de celelalte laboratoare ale CCTFA de la filiala noastră, a fost atestat drept Centru de Excelență a Academiei Române.

Premierele românești, și nu numai, în domeniul construcțiilor, proiectele de cercetare, lucrările științifice elaborate de laboratorul de construcții metalice, condus de acad. Dan Dubină reprezintă exemple demne de urmat.

În final, vă rog să-mi permiteți să folosesc acest moment festiv pentru a adresa calde felicitări cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților de la Facultatea de Construcții pentru tot ce au făurit în acești 75 de ani și să mulțumesc respectuos Universității Politehnica pentru excelenta colaborare cu Filiala din Timișoara a Academiei Române.

11 noiembrie 2016

PREȘEDINTE

ACAD. PĂUN ION OTIMAN