CERCETAREA ROMÂNEASCĂ: PROBLEMELE PREZENTULUI ȘI PROVOCĂRILE VIITORULUI

Conferința

CERCETAREA ROMÂNEASCĂ: PROBLEMELE PREZENTULUI ȘI PROVOCĂRILE VIITORULUI, susținută de Acad. BOGDAN C. SIMIONESCU, vicepreședinte al Academiei Române